Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Nisan 2017

Scroll to top

Top

Umut Gör

Bir İmparatorluğun Çöküşüne İsyan: Bâb-ı Âli Baskını

25 Ocak 2017 |

21. Yüzyılda Emperyalizmin çeşitli siyasi argümanları ve yaptıkları propagandayla gerçeğin çarpıtıldığını görmekteyiz. Ülkemizde neoliberal aydınlar, “Darbeler tarihinin başlangıcı, Tepeden inme bir askeri darbe vb.” gerçek dışı söylemlerle İttihat Terakki’nin gerçekleştirdiği Bâb-ı Âli Baskını’na saldırmaktadırlar. Bugün Bâb-ı Âli Baskını’nın gerekliliğini ve … Read More

Bir Hezimetten Ötesi: Birinci Balkan Savaşı

12 Şubat 2016 |

Tarihler 20. yüzyılın başlarını gösteriyordu, yüzyıllardan beri dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu artık çürümeye yüz tutmuştu. Avrupa, bilim adamlarının idam edildiği, kilisenin hegemonyası altındaki karanlık çağdan, Reform ve Rönesans’la kurtulmuş, sanayi devrimiyle beraber yeni dünya düzenindeki emperyalist devletlere dönüşmüşlerdi. Osmanlı’da ise … Read More