Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 23 Mart 2017

Scroll to top

Top

Ömer Cemil

ŞARK MESELESİNİ ÇÖZMEK: Büyük Oyuna Karşı Büyük Mücadele

29 Kasım 2015 |

İNGİLİZLERİN IRAK’A İLK ADIMI

Mezopotamya topraklarının kadim uygarlıkları Sümer, Babil, Akad… Uygarlığın beşiğini oluşturan Mezopotamya bölgesi zengin kaynaklarıyla her dönem savaş coğrafyası konumunda oldu. Savaşın, ticaretin, hukuk ve bilimin geliştiği kentler burada kuruldu. Ünlü Hammurabi Kanunları’nın yazıldığı dahası yazının bulunduğu … Read More

Derin Tarih’in Sığlığı

19 Ağustos 2015 |

Cihan Harbinde Misak-ı Milli’nin Oluşumu ve Armağan’ın Zoraki Yazısı

Türkiye’nin günümüz sınırlarının tespiti noktasında tarihsel bir ifade haline gelen Misak-ı Milli (Milli Yemin) 1920’de Kurtuluş Savaşı koşullarında  ufukta görünen yeni milli devletimizin bağımsızlığını güvence altına alan bir metindi. Pek tabii … Read More

Komitacılık, Casusluk, Sabotaj, Propaganda ve Bir Teşkilat

18 Ağustos 2015 |

Türkiye’de casusluğun ve sabotajcılığın tarihi çok eskilere uzanmaktadır. Askeri stratejilerin vazgeçilmezleri olan küçük savaş yöntemleri, yerinde uygulandığında çok büyük işler görmüştür. Orta Asya uygarlıklarından Selçuklu tarihine dek uzanan örnekleri bulunan bu tip çalışmaların, Osmanlı’da gelişmiş yöntemleri bulunmakla birlikte, tamamı geçici … Read More

'