Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Nisan 2017

Scroll to top

Top

Okan Özkan

Devlet Bahçeli’nin Meşrutiyet ile Derdi Ne?

9 Mart 2017 |

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 28 Şubat 2017 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmasında “Özellikle 141 yıldır yönetim ve istikrara musallat olan darbeci bir gelenekle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Türk milleti darbelerden çok çekmiştir.” şeklinde açıklama gerçekleştirdi. Dönelim 141 yıl öncesine. … Read More

BU ANAYASA BİZİ 139 YIL GERİYE GÖTÜRÜR

14 Şubat 2017 |

Terör ve ekonomik krizle boğuştuğumuz bu günlerde Türkiye’nin gündemine dayatılan yeni anayasayı tartışmaktayız. Getirilerinin ve götürülerinin neler olacağına ilişkin tezleri her gün takip ediyoruz. Bugünü doğru yorumlamak için geçmişe dönüp benzer örnekleri gözden geçirmek de bizim üzerimize düşen vazifelerden.

Millet … Read More

BİR TÜRK JAKOBENİ:AHMET BEYZADE MEHMET BEY

4 Temmuz 2016 |

Toplumsal mücadeleler yüzyıllar boyu pek çok zahmet ve fedakarlıklarla kendisini göstermiş, toplumlarda derin etkiler yaratmıştır. Fedakarlığın olabilmesi için ise feda edenin yani fedailerin bulunması zaruridir. Bizim Türk devrim tarihimizse ismi bilinsin bilinmesin adeta fedailer tarihidir. Bugün de o fedailerden biri … Read More

Hakimiyetten Teslimiyete Geçerken Çekilen Beyaz Bayrak

28 Şubat 2016 |

Dağılma dönemine girmiş olan Osmanlı Devleti için 19.yüzyıl oldukça ağır kayıpların verildiği bir yüzyıl olmuştur. Adım adım parçalanmaya doğru giden “cihan devleti”, sömürge arayışları içerisinde olan ve birbirleriyle bu noktada yarışan devletlerin hedefi haline gelmiştir. Bu yazımızda pençelerini Osmanlı’nın üzerinden … Read More

100 yıl sonra yeniden Çanakkale siperlerine!

19 Ağustos 2015 |

“İnsanlar hür doğar ama her yerde zincire vurulmuştur” demişti Rousseau. O dönem için mutlakiyetçi bir rejime sahip olan Fransa’nın burjuva devrimini savunan aydını. Onun ölümünden bir süre sonra Büyük Fransız Devrimi gerçekleşti, milliyetçilik akımı bütün dünyaya yayıldı. Ancak ne o … Read More

HAYDİ VATANIN EVLATLARI, ZAFER GÜNÜ GELDİ!

18 Ağustos 2015 |

                                                                                                           (La Marseillaise Marşı’ndan)

1865 yılının Haziran ayı, Belgrad Ormanları… Ve hürriyet düşüncelerini uzun uzun tartışan 6 arkadaş… Menapirzade Nuri Bey, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet Bey, İskender Beyzade Reşat Bey, Namık Kemal, Suphi Paşazade Ayetullah Efendi ve Refik Bey. Bu … Read More

VIVE LA COMMUNE!

18 Ağustos 2015 |

                                                                        (-Paris Komünü Sloganlarından-Yaşasın Komün!)

Prusya ve Fransız ordusu arasında gerçekleşen savaştan Prusya tartışmasız galip çıkarak Paris önlerine kadar gelmişti. Bu durumda Fransa tek çözümü teslimiyet olarak görüp ateşkes ilan etti. Ancak düşman orduları kapısına kadar dayanan daha çok cumhuriyetçi, … Read More

Ne Mümkün Zulm ile Bidad ile İmha-yı Hürriyet

13 Ağustos 2015 |

NE MÜMKÜN ZULM İLE BİDAD İLE İMHA-YI HÜRRİYET

(Zulüm ile, işkence ile, hürriyeti ortadan kaldırmak ne mümkün?-Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’nden)

İnsanlar yerkürenin çeşitli bölgelerinde özgürlük mücadelesi vermişlerdir, vermektedirler. Özgürlük için ve yönetimde söz sahibi olmak adına padişahlar, krallar, çarlar, başkanlar … Read More