Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Nisan 2017

Scroll to top

Top

Mert Gezici

30 Ağustos’un Formülü: Ordu-Millet El Ele Tam Bağımsız Türkiye!

30 Ağustos 2016 |

7 Ağustos 1921 tarihli Tekâlifi Milliye Emirleri: “Her ilçede bir tane Tekâlif-i Milliye Komisyonu kurulacak. Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek. Her aile bir askeri giydirecek. Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konacak ve bunların … Read More

Millet Hürriyeti Zorla Alacaktır

11 Mayıs 2016 |

‘Benim küçücük hizmetlerimin olduğundan çok büyütüldüğünü görüyorum. Şahsiyetimin, yaptığım işin bu kadar büyük alkışlara kıymeti olmadığını anlatmak, ispatlamak için hatıralarımı yazmak zorunda kaldığımı söylemek istiyorum. Ben ne yaptım, bilmem? İttihat ve Terakki Cemiyetinden aldığım bir emri; beni Resne’de bulunduran talih … Read More

Mazlum Milletlerin Emperyalizme İlk Tokatı: Lozan

28 Şubat 2016 |

İki tür barış vardır; ilki bir mücadelenin (savaşın) sonunda elde edilen kazanımın dayatmasıdır, ikincisi ise barış dönemi içinde sağlanan kazanımların korunması için dilenilen barıştır. Bu iki tip barışı birbirinden ayıran en önemli özellikleri birinin dayatılması ötekinin dilenmesidir. Ne tesadüf ki … Read More

Tam Bağımsız Türkiye için Misak-ı iktisadi

30 Ocak 2016 |

“Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile taçlandırılamazlarsa, husule gelen zaferler payidar olamaz, az zamanda söner. Bu itibarla en kuvvetli ve parlak zaferimizin dahi temin edebildiği ve daha edebileceği faydalı semereleri tespit için iktisadiyatımızın, iktisadi hâkimiyetimizin … Read More

Kurtarıcı Meclisten Kurucu Meclise

27 Aralık 2015 |

Dünyamızda birbirinin tam karşısında yer alan hiçbir uzlaşı noktaları olmayan iki mevzi yer alıyor ve bu iki mevzinin savaşı yarınlarımızı şekillendiriyor. Savaşan iki kuvvet emperyalistler ve payandalarıyla, mazlum milletlerdir. Savaş yalnızca topla tüfekle değil her alanda sürekli devam ediyor. Emperyalizm … Read More

Cheap Nfl Jerseys Only Exist In China

3 Mart 2013 |

Carey Don Jersey

Once you sign up you have the means. From your own standing position, you may slowly bend your knees to a sitting opportunity. No one can beat what Pyzam has supply in the clear way of … Read More