Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Nisan 2017

Scroll to top

Top

Furkan Öztürk

Kaç Kaç Olayı ve Cemil Nardalı

26 Nisan 2016 |

1920’li yıllar Adana halkı adına çetin bir sene olmuştur. Ermeni ve Fransız çeteleri ‘’Kaç Kaç’’ olayı ile halka zulüm uygulamış ve katliamlar yapmıştır. 10 Temmuz 1920 yılında gerçekleşen ‘Kaç Kaç’ olayı Kurtuluş Savaşı’nın en parlak dönemlerinde gerçekleşmiştir. Bu olay Fransız-Ermeni … Read More

Trablusgarp’ta bir İngiliz: Herbert Gerald Montagu

1 Mart 2016 |

1911 yılında İtalya Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan ettikten sonra, Eylül ayı sonunda Trablusgarp’ı bombaladı. Akabinde de Ekim ayında Derne ve Bingazi’yi işgal etti. Osmanlı İmparatorluğu işgale karşı örgütlenmek isteyen Araplara destek vermek için Mustafa Kemal, Enver, Fethi (Okyar), Mehmet Emin … Read More

Avrupa’da bir ayrılıkçı: Mehmet Şerif Paşa

4 Aralık 2015 |

Sultan II. Abdülhamit’in güvendiği ve herkesçe bilinen devlet adamlarından olan Mehmet Sait Paşa, Cezayir-i Bahr-i Sefid valiliği yapmıştır, 1882 yılında yaklaşık altı ay boyunca Hariciye Nazırlığı makamında görev aldıktan sonra Berlin Büyükelçiliği’ne atanmıştır. Görevi son bulan Mehmet Sait Paşa yaklaşık … Read More