Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 24 Nisan 2017

Scroll to top

Top

Berke Berkil

Birinci ve İkinci Jön Türk Kongreleri

4 Şubat 2017 |

Ulus devletlere savaş bayrağı açan ve Sovyetler’in yıkılmasından sonra ‘Yeni Dünya Düzeni’ şiarıyla daha da saldırganlaşan Amerikan emperyalizminin ülkemiz üzerindeki emelleri gün geçtikçe belirginleşmektedir. Emperyalizmin kendi laboratuvarlarında üretip ülkemizde kullandığı neoliberal tiplemeler, devrim tarihine çamur atmaya devam ediyor. Bu (sözde) … Read More

Lozan’a Saldıranların Türkiye’nin Geleceğinde Yeri Yoktur!

1 Ekim 2016 |

“Tarihte bize ne yaptılar. 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a bizi razı ettiler. Birileri de Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Her şey ortada.”

Yine muhtarlarla yapılan bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkıp bu sözleri söyledi.

İnsanlığın tarihinde büyük yıkımlara sebep … Read More

Vatanı Kurtarmak İçin İstanbul’daki Kabineden Kurtulmak!

23 Ocak 2016 |

Günümüzde emperyalizmin gerçekleri ve gerçekliği ters yüz ettiğine şahit olmaktayız. Ülkemizde de kendi ürettiği aydın tiplemeleriyle “askeri vesayetin atası, bütün darbelerin ilk örneği” gibi adlandırmalarla devrim tarihimizin fedai eylemi olan Babıâli Baskını’na saldırmaktadırlar. İttihatçıların fedai geleneğinin en somut örneklerinden biri … Read More

‘Yerelleşme emperyalizmin entrikalarını kolaylaştırır!’

16 Ocak 2016 |

Türkiye’de yıllardır tartışılan “özerklik” kavramı özellikle 7 Haziran seçimleri sonrasında PKK ve siyasal uzantıları tarafından yeniden Türkiye gündemine sokulmaya çalışılıyor. Yaratılmak istenen bu tartışma ortamında “Mustafa Kemal Kürtlere özerklik sözü verdi” gibi alıntılarla kendilerine meşru bir zemin açmak isteyenlere tarihi … Read More

Kemalist Devrimin Yılmaz Savunucusu: Mahmut Esat

21 Aralık 2015 |

Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı. Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam. Ama ödeyen kimler harcanan paraları? Ama pişiren kim zafer aşını?

Bertolt Brecht’in Okumuş Bir İşçi Soruyor şiirinden şu dizeleri doğru anlamak gerekmektedir. İşte bu dizelerde geçen … Read More

HAYDİ VATANIN EVLATLARI, ZAFER GÜNÜ GELDİ!

18 Ağustos 2015 |

                                                                                                           (La Marseillaise Marşı’ndan)

1865 yılının Haziran ayı, Belgrad Ormanları… Ve hürriyet düşüncelerini uzun uzun tartışan 6 arkadaş… Menapirzade Nuri Bey, Sağır Ahmet Beyzade Mehmet Bey, İskender Beyzade Reşat Bey, Namık Kemal, Suphi Paşazade Ayetullah Efendi ve Refik Bey. Bu … Read More

Halkçı, Devrimci Yönetimin Anayasası

18 Ağustos 2015 | 1

Anayasa; bir devletin temel yapısını, kuruluşunu, organlarını, organlar arası ilişkilerini ve devlet karşısında bireyin hak ve özgürlüklerini düzenleyen hukuki metinlerdir. Anayasanın oluşum sürecini ele alacak olursak genellikle stratejik karar dönemlerinde oluştuğunu görürüz. Bu noktada her iktidarın belirli bir stratejik hedefi … Read More

Önderleri “Kendi Gök Kubbemiz ”de Değil Yeryüzünde Arayalım!

14 Ağustos 2015 |

Ulus devletimizi bölmek isteyenlerin tüm güçleriyle saldırdığı bir dönemeçten geçerken tarih de bu saldırıdan nasibini almış durumdadır. Tarihin eğilip büküldüğü ve çarpıtıldığı bir süreçte Türkiye’nin devrim mücadelesine önderlik etmiş isimlerin karalandığı ve ülkeyi bölmek isteyenlerin bayrak haline getirildiği bir tarih … Read More

100 Yıllık Rövanşın İlk Basamağı

13 Ağustos 2015 |

Avrupa ilerlerken gelişmelere ilgisiz kalan ve geriye giden Osmanlı… Kötü gidişe son vermek için Abdülhamit İstibdadını yerle bir ederek yönetimi eline alan İttihat ve Terakki önderliğinde başlayan modernleşme çalışmaları… Bunun yanında dünyada kapitalizmin evrilmesi ve emperyalizm halini almasıyla başlayan sömürgecilik … Read More

Football House Party Ideas -Sure To Create A Touchdown With Your Guests

24 Haziran 2014 |

cheap nfl jerseys

Great is great and no amount of cowardice fear or weird politics actually change that particular. Jorrick Calvin is looked upon to cheap nfl jerseys eventually be the main kickoff returner since Hobbs is a starting … Read More