Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

İnciraltı Tarih Cemiyeti | 30 Eylül 2016

Scroll to top

Top

II. Meşrutiyet’in Gölgesinde Bir Yurttaş Yaratmak

23 Temmuz 2016 |

“Kâbus-i hiyanetle vatan can çekişirken bir gün Rumeli dağları envara boyandı; hürriyetin enfası ile herkes uyandı.”

İttihat ve Terakki’nin, 23 Temmuz 1908’de 21 pare top atışıyla Manastır’da Meşrutiyeti ilanı ile birlikte, Türk aydınının omuzlarına “yeni bir toplum yaratma” görevi de … Read More

BİR TÜRK JAKOBENİ:AHMET BEYZADE MEHMET BEY

4 Temmuz 2016 |

Toplumsal mücadeleler yüzyıllar boyu pek çok zahmet ve fedakarlıklarla kendisini göstermiş, toplumlarda derin etkiler yaratmıştır. Fedakarlığın olabilmesi için ise feda edenin yani fedailerin bulunması zaruridir. Bizim Türk devrim tarihimizse ismi bilinsin bilinmesin adeta fedailer tarihidir. Bugün de o fedailerden biri … Read More

İttihat ve Terakki’nin Sadrazamı Mahmut Şevket Paşa

11 Haziran 2016 |

1856 yılında Bağdat’ta doğan Mahmut Şevket Paşa ilk ve orta öğrenimini Bağdat’ta tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. 1882’de kurmay yüzbaşı olarak Mekteb-i Harbiye’yi bitirdi. 1884’te Kolağası, 1886’da binbaşı, 1889’da ise kaymakam oldu. Askeri başarıları sayesinde kısa zamanda tuğgeneralliğe kadar yükseldi. 2. … Read More

DÜNÜN DİNİ BUGÜNÜN MİTOLOJİSİ – SÜMERLER

10 Haziran 2016 |

 İnsan binlerce yıl önce soyutlama yetisini kullanıp düşünmeye, sorgulamaya başladığında bilgisayarlar, laboratuvarlar, mikroskoplar, teleskoplar yoktu. Haliyle insan sorguladığı şeyi açıklayamadı. Örneğin volkan patlamaları, depremler, seller, fırtınalar oluyordu. Bunların sebebini anlayamadı, korktu.  İçini rahatlatacak, korkusunu yenmesini sağlayacak bir yardımcı, bir dayanak … Read More